ตะกั่วบัดกรี Ultracore

ตะกั่วบัดกรี ULTRACORE

ตะกั่วบัดกรี ULTRACORE Soldering Lead มีฟลักในตัว 60/40 (หมายถึง ส่วนผสมของดีบุก 60% และ ตะกั่ว 40%) ตะกั่วบัดกรี วัสดุที่เป็นตัวเชื่อมประสานรอยต่อของสายไฟหรือขาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน หรือ ต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ากับลายวงจร PCB

บัดกรี (อังกฤษ: soldering) คือการเชื่อมโลหะเข้าด้วยกันโดยการใช้โลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ (เช่นตะกั่วผสมกับโลหะอื่น) โดยให้ความร้อนที่ 180 ถึง 190 เซลเซียส (360 ถึง 370 ฟาเรนไฮต์) ด้วยหัวแร้ง นิยมใช้ในการเชื่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ลวดบัดกรีมักจะทำมาจากตะกั่วและตะกั่วในมีส่วนผสมของโลหะระหว่าง 5% – 70% โดยปริมาณของดีบุกจะมีผลต่อแรงดึงและแรงเชียร์ของบัดกรี ลวดบัดกรีที่มีขายในท้องตลาดคือ 60/40 Sn/Pb

ตะกั่วบัดกรี

ตะกั่วบัดกรี ยาว 2 เมตร

ตะกั่วบัดกรี ULTRCORE 60/40 ขนาดลวดบัดกรี 1.2 ม.ม. ยาว 2 เมตร มีน้ำยาในตัว บรรจุกล่องละ 48 ม้วน 

ราคาปลีก 35 บ. (ราคาส่ง 27 บ. ลูกค้าสั่ง 12 ม้วนขึ้นไป)

 

ตะกั่วบัดกรี

ตะกั่วบัดกรี ยาว 3.5 เมตร

ตะกั่วบัดกรี ULTRCORE 60/40 ขนาดลวดบัดกรี 1.2 ม.ม. ยาว 3.5 เมตร มีน้ำยาในตัว บรรจุกล่องละ 48 ม้วน 

ราคาปลีก 40 บ. (ราคาส่ง 35 บ. ลูกค้าสั่ง 12 ม้วนขึ้นไป)

 

ตะกั่วบัดกรี หลอดปากกา

ตะกั่วบัดกรีแบบหลอดปากกา

ตะกั่วบัดกรี ULTRCORE 60/40 ขนาดลวดบัดกรี 1.2 ม.ม. แบบหลอดปากา ใช้งานสะดวก ยาว 3.2 เมตร มีน้ำยาในตัว บรรจุกล่องละ 50 หลอด 

ราคาปลีก 40 บ. (ราคาส่ง 36.50 บ. ลูกค้าสั่ง 12 หลอดขึ้นไป)

 

รายละเอียดราคาปลีกราคาส่ง
ตะกั่วขด 60/40 1.2 มม. ยาว 2 เมตร35 บ.27 บ. (ส่ง 12 ม้วนขึ้นไป)
ตะกั่วขด 60/40 1.2 มม. ยาว 3.5 เมตร40 บ.35 บ. (ส่ง 12 ม้วนขึ้นไป)
ตะกั่วขด 60/40 1.2 มม. แบบหลอดปากกา ยาว 3.2 เมตร40 บ.36.50 บ. (ส่ง 12 หลอดขึ้นไป)
ตะกั่วขด 60/40 1.2 มม. หนัก 0.25 ปอนด์165 บ.155 บ. (ส่ง 3 ขดขึ้นไป)
ตะกั่วขด 60/40 1.2 มม. หนัก 0.5 ปอนด์330 บ.295 บ. (ส่ง 3 ขดขึ้นไป)
ตะกั่วขด 60/40 1.2 มม. หนัก 1 ปอนด์660 บ.590 บ. (ส่ง 3 ขดขึ้นไป)
ตะกั่วขด 60/40 0.8 มม. หนัก 0.25 ปอนด์170 บ.160 บ. (ส่ง 3 ขดขึ้นไป)
ตะกั่วขด 60/40 0.8 มม. หนัก 1 ปอนด์670 บ.640 บ. (ส่ง 3 ขดขึ้นไป)
X